Jordi Poch i Font

Menú

Sobre mi

Jordi Poch

Vaig néixer a Barcelona a finals dels 70 amb arrels a la vila de Sant Quintí de Mediona, població on hi visc actualment. Sóc portador del Drac del meu poble, vocal del C. E. Riudebitlles i prefereixo la moto al cotxe.

Des de ben petit em vaig sentir atret per les ambulàncies i la tecnologia, fins al punt que s'han convertit en passions i les he convertit en les meves professions o he intentat vincular-les a les meves feines.

Pel que fa a la tecnologia tot va començar amb un Sinclair ZX Spectrum heretat del meu germà i al programa Connecta el micro, pica l'start (TV3 1985) i la col·lecció de llibres del mateix títol. Amb ells vaig descobrir el llenguatge BASIC i el concepte de programació. Després va venir un Amstrad PC1512 que em va permetre conèixer Cobol, dBase i els processadors de textos. A principis dels 90 un i486 em va acompanyar durant la meva formació en informàtica de gestió fent el salt als entorns d'escriptori, els paquets d'ofimàtica i llenguatges com assemblador, Pascal, C++, Visual Basic... Anys més tard i de manera autodidàctica vaig entrar en els sistemes Linux i vaig anar adquirint coneixements de servidors i xarxes, així com nocions en XHTML i posteriorment en HTML5 i CSS3.

Amb 16 anys vaig entrar com a voluntari a Creu Roja, entitat en la que hi vaig acabar treballant, i que em va obrir les portes a l'atenció extrahospitalària, fet que em va portar formar-me com a TTS i posteriorment com a TES. A part de la tasca pròpiament assistencial també vaig estar vinculat en tasques de telecomunicacions, coordinació de grans esdeveniments i gestió de flotes i magatzem.

I arribem al 2022, any en que em proposo reciclar-me en el vessant informàtic. Temps enrere havia ajudat a crear alguna web senzilla amb algun CMS (principalment Joomla) i tenia tres projectes web nous donant-me voltes pel cap. És per això que al CET Penedès realitzo el curs de Posicionament web SEO/SEM i a principis de l'any següent el de Confecció i publicació de pàgines web. Amb ells assoleixo una base ferma en front-end i m'empenyen a matricular-me al CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Web.

Mesos després i passats més de 10 anys treballant en unitats del SEM, veient que encara tinc ben viva la passió per la informàtica i que sempre he pensat en crear alguna petita aplicació o pàgina web, faig un altre canvi en la meva vida professional.

La vida és un viatge sense final conegut ni parades programades.

Experiència

Àmbit informàtic

La meva experiència en empreses específiques d'aquest sector ha estat lligada a Logic Control on vaig començar fent les modificacions necessàries per a personalitzar el programari LogicWin a cada client, i més endavant supervisava i donava suport al personal nou d'aquesta secció de l'empresa.

Tot i que en els següents anys no he treballat com a programador he seguit desenvolupant aquesta faceta tant personalment (principalment per pur divertimento) com en altres feines per tal de facilitar, optimitzar i automatitzar les tasques que tingués encomanades.

Asertel, S.A.

Logic Control, S.A.

Àmbit administratiu i logística

A principi d'aquest període vaig treballar d'encarregat de magatzem en una empresa dedicada a la jardineria, piscines i tractament d'aigües. Les meves tasques principals eren el control d'estocs, recepció de mercaderies, preparació de comandes i planificació de rutes. Dita empresa utilitzava l'aplicatiu LogicWin que coneixia sobradament, experiència que vaig aprofitar per a fer algunes personalitzacions menors.

Seguidament vaig fer el salt cap al món de la construcció passant a treballar com a administratiu de costos al departament de manteniment. Més tard em van assignar les funcions de coordinació i seguiment de les tasques de manteniment dels diferents centres que teníem assignats, des de centres de dia i casals de gent gran fins a residències i hospitals, així com l'elaboració d'informes i memòries.

En aquell moment havia de coordinar a un grup d'uns 40 operaris de diferents oficis, tramitar les noves peticions de manteniment, assignar-les als industrials corresponents, comprovar-ne la correcte execució i fer la gestió econòmica de tot el procés. Aquí va ser on vaig crear-me una aplicació en Visual Basic que em permetés automatitzar la majoria de tasques administratives que realitzava.

Més tard vaig tornar a dedicar-me a costos però aquesta vegada de grans obres. Per aquest motiu vaig formar-me en l'ús de l'aplicatiu TCQ de l'ITeC i vaig crear amb VBA eines per a poder convertir el format de dades de TCQ a fulls de càlcul Microsoft Excel.

Finalment vaig passar a formar part del departament de PRL on gestionava la documentació d'aquest caràcter de les empreses i els autònoms subcontractats. Durant aquest període, i una altra vegada amb VBA, vaig adaptar el fulls de càlcul existent per tal d'automatitzar gran part de les tasques més rutinàries com l'enviament de correus electrònics als industrials per advertir-los de la proximitat de la caducitat de la documentació com alertes diàries alertant-nos de la que ja havia caducat.

Comercial Balutec, S.L.

Serveis, Obres i Manteniment, S.L. (SEROM)

SIMCAT Construccions, S.L.

Àmbit sanitari

El meu pas pel món sanitari ha sigut en transport sanitari i les emergències extrahospitalàries, primer com a voluntari i posteriorment com a professional. Les tasques que hi he realitzat han sigut des d'atenció als pacients fins a la coordinació de grans esdeveniments, passant per gestió de flotes, operador de radiocomunicacions, logística o operador de sala conjunta.

Durant aquest més de deu anys d'experiència he assolit una gran capacitat de treball sota pressió i de prendre decisions ràpidament. El treball en equip i l'optimització de recursos també han sigut habilitats que han passat a formar part del meu dia dia.

Tot i els anys transcorreguts i els diferents llocs de treball que he ocupat les feines desenvolupades en cada un d'aquest no han diferit massa dels altres.

Creu Roja

Transport Sanitari de Catalunya, S.L.U.

Ambulàncies Condal, S.L.

Ambulàncies Domingo, S.A.U.

Falck Servicios Sanitarios, S.L.U.

Formació

CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Web

IOC

A distància (en curs)

Certificat de professionalitat en confecció i publicació de pàgines web

CET Penedès

Vilafranca del Penedès - 2023 (en curs)

Tècnic Especialista en Informàtica de Gestió

IPEPSS (actualment Salesians de Sarrià)

Barcelona - 1993 / 1996

Tècnic Auxiliar Administratiu

Centre d'Estudis Karmay (tancat el 2001)

Barcelona - 1991 / 1993

Contacte

sendResult

Dossier

Exercicis amb HTML5

Mostra d'alguns dels exercis realitzats utilitzant només HTML5 en el curs de Creació i publicació de pàgines web que he realitzat al CET Penedès.

Exercici de creació de taules.

Landing page d'un concessionari de cotxes.

Exercicis amb formularis.

Exercicis amb HTML5 i CSS3

Mostra d'alguns dels exercis realitzats utilitzant només HTML5 i CSS3 en el curs de Creació i publicació de pàgines web que he realitzat al CET Penedès.

Animacions amb CSS3.

Utilització dels selectors de pseudo-classes de CCS3.

Pàgines webs de creació pròpia

ALaUna Cercles de percussió és un projecte amb el que es vol que la música arribi a tothom sense excepció, amb tot el seu potencial. Un cercle de percussió és un esdeveniment interactiu i rítmic obert a tothom sense excepcions.

Projectes amb Drupal

Projecte per a realitzar un portal amb una part pública amb informació del Drac de Sant Quintí i una intranet per als membres de l'Associació.

Projecte per a realitzar un portal de promoció cultural de Sant Quintí i donar presència a Internet mitjançant un subdomini a les entitats sense ànim de lucre del poble.